MINHKHA.VN là tên miền chính thức thuộc CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH KHA

Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh