Pallet gỗ 4 chiều nâng

Pallet gỗ 4 chiều nâng

Pallet gỗ 4 chiều nâng

Đặc điểm của sản phẩm


Thông số kỹ thuật