Showing all 4 results

Vật liệu đóng gói

Dây chằng hàng

200,000 

Vật liệu đóng gói

Dây đai nhựa

200,000 

Vật liệu đóng gói

Màng pe quấn pallet

200,000 

Vật liệu đóng gói

Túi khí chèn container

200,000