CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH KHA

Địa chỉ: Phường Vạn An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 386 1166 – 0986 326688
Email: minhkhaco@gmail.com